Projekti-ideed : Anarhismi arenduskava, v0

From mmmv_kos
Jump to: navigation, search


Olmekorralduslikud teenused

Seose-registrid (infosüsteemi ülalpidamine ja tarkvaraarendus)

 • Kinnisvararegister
 • Transpordivahendiregister
 • Järglaste register (kes kelle laps on, sõltumata adopteeritusest, isikukoodid ja nimed, kodakondsuslikud autentimisküsimused)


Sotsiaalteenused

Automaatikaga nullilähedasele maksumusele viidav

 • Tasuta toidu automatiseeritud tootmine ja jaotus.
 • Kinnisvara-arendus.
 • Transport. (Baseerub enda toodetud vesinikkütusel.)
 • Energia : tuul, päike, tuum


Inimtöömahukad ehk raha eeldavad teenused

 • Tervishoid ehk Haigekassa ehk tervishoiu-kindlustus
 • Haridus, lasteaiast ülikoolini
 • Hooldekoduteenused vanuritele ja invaliididele. Vajadust ja maksumust saab robootika abil ning tele-meditsiini abil vähendada, vanurite omavaheliste sotsiaalvõrgustike abil odavdada, s.t. vanurid panna üle Interneti, üle mõne väärikama ja privaatsust rohkem pakkuva "Facebuugi", üksteise tervise üle valvama.


Raha rohkem eeldavad tooted

 • Kehahoolduskeemia (osaliselt aja jooksul automatiseeritud tootmise kaudu odavdatavad)
 • Ravimid. (Pole odavdatav, sest eeldab arendusteenuseid ja arendusteenusemahukat tootmist.)
 • Robootika ja elekroonika komponendid
 • Spetsiifilised tehismaterjalid: plastmass, osad metallid, jne.


Julgeolek

Võim peab olema rahval, s.t. relvad ja tankid ja muu on inimeste endi valduses ning nad käivad vabatahtlikuse alusel, oma enda meeskondadega, omavahelist lahingutegevusalast koostööd harjutamas. Sellega on elimineeritud vägivaldne välisoht.


Kuna mõnedele meeldib teiste kallal vägivallatseda, teiste vara röövida, varastada, siis seda laadi vaidlusteks on intelligentseid inimesi, juristide ameti järeltulijaid ühendavad teenusbürood, kus sobiva raha eest on ka turva-firma-osakond. Kel paremad relvad ja rohkem raha, see võidab, kuid tehnoloogia taseme juures, kus raha ei määra relvade tehnoloogilist taset ega effektiivsust on kõigile darwinistlikult rahakoti järgi võrdsed võimalused antud. Vägivallatsejad peavad lihtsalt ise endale aru andma, et kui nad alustavad sõda, siis neile võidakse ka vastupanu osutada, millest ka nende motiiv ehk ilma vägivallata konflikt lõpetada ja labasuste jätkamise asemel vägivalla kontekstis rahumeelselt läbirääkimistel, niiöelda kohtuprotsessil, osaleda ja kohtuotsusest ka kinni pidada, arbitraažiprotsessil kokkulepitust kinni pidada.


Relvastuse Arendus

Relvade korral tuleb arvestada, et nende juurutamisel saab olema vähemalt sama palju probleeme nagu tarkvara juurutamisel. Küsimus ei ole vaid selles, kellel on juurdepääs efektiivseimatele relvadele, vaid peamine takistus saab olema selles, et kes on üldse NÕUS endale harjumatuid, uhiuusi, õppimist eeldavaid, suurt pauku ja ilutulestikku mitte-tegevaid, relvi kasutusele võtma. (Võibolla see on ka tegelik peamine põhjus, miks sõjavägedes, kus visuaalselt varjestava riietuse kasulikkusest on aru saadud, kasutatakse summutita tuli-relvi.)Vastupanu välistele armeedele

Klassikalise sõjaväe asemel on kasutusel Sõjandustoimkond (War Task Force). Kuna üks klassikalisemaid juhtumeid, kuidas oma tööd tõeliselt hästi tegevad spioonid on kinni kukkunud, baseerub skeemil, et keegi enda liitlastest on kas loll, lohakas või korrupeerunud, siis välisohu vastane koostöö peab toimuma peamiselt matemaatilise mudeli alusel, mitte inimsuhete alusel. Indiviididel peab olema võimalik oma kaasvõitlejate eest anonüümsena püsida ja tegutseda võimalikult palju ilma, et oleks vaja oma kaasvõitlejaid oma tegevusest informeerida. See tagab ka olukora, kus rahulikult planeerivad ja asju läbi mõtlevad indiviidid ei hukku seoses sellega, et nad on sattunud samasse meeskonda indiviididega, kes tegutsevad ennem ja mõtlevad pärast.


Sõjandustoimkonna alaseid viiteid


Demokraatialt Anarhismile ülemineku strateegia

Kommunistid tuleb marginaliseerida viisil, et hädas-olijatele, invaliididele ning muidu loodritele tuleb erasektori algatuslikest ja finantseeritavatest mittetulundusühingutest pakkuda paremaid sotsiaal-teenuseid kui kommunistid oma röövsaagi ümberjagamisel pakkuda suudavad.

Kuna kommunistid võtavad, kust ja mida üldse võtta on, siis selleks, et nad ei rööviks erasketori poolt loodrite ülesostmiseks mõeldud ressursse ära, et neid ise ümber jagada, tuleb ressursside tootmisvahendid kommunistide haardest väljas hoida. Vältimaks lahendust, kus kommunistid garanteerivad oma peale-jäämise opponentide vangistamise või tapmise läbi, tuleb valmis olla ka vägivallapõhise konflikti endale soodsate tulemustega mahapidamiseks, sisuliselt kodusõjaks. Kodusõja asümmeetria seisneb peamiselt selles, et kommunistidel on kasutusel lollidest orjadest koosnevad, tsentraalselt juhitavad, kahurilihamassid, kuid anarhistid on kindlalt vähemuses, kahurilihamassidest intelligentsemad, mõtlevad oma peaga, kedagi ei orjasta ning garanteerivad omavahelise sünkronisatsiooni mitte tsentraalse koordinatsiooni kaudu, vaid mängu matemaatiliste algoritmide kaudu. See võimaldab anarhistidel ühiselt sama eesmärgi nimel tegutseda ilma, et nad üksteist tunneks, teaks, üksteisega eriti üldse suhtlema peaks.


Rehabilitatsioon

Partokraatia ladvik, meeletu maksu-rahast elatuv ametnikkond, sealhulgas kõik need "Kaitseuuringute keskuste" ja sõja-propaganda-asutuste politoloogid, "teadurid" ja PR-inimesed, propaganda-ajakirjade toimetuste töötajad, vaid supermafia röövsaagist elatuvad relvatöösturid, palgasõdurid (politseinikud kaasa arvatud), linnavalitsuste volikogud, jne. päris nii mugavat elu, pea-aegu mitte midagi tegemise eest saadavat head tasu, ei saa, kuid neid võib hajutada erinevate riigi-ettevõtete nõukogudesse, riiklike suur-firmade "sotsiaal-arendus-meeskondadesse" ning neist võib supeermafia-reserv-fondide või ka supermafia vara müügist saadava raha eest loodavate, uhiuute, riigi-ettevõtete, loomise kaudu vabaneda. Siis on neil mõningane kohanemisperiood, mil nad peavad õppima päris-tööd tegema, ise oma palka ausalt välja teenima.


Tõenäoliselt enamus neist on liiga lollid ja andetud, et aru saada, et töökate inimeste eesti alalt välja voolu tingimustes supermafia röövsaagi kogus paratamatult väheneb, mistõttu supermafia hierarhias madalamal positsioonil olijad jäävad oma mugavast "töö"-KOHAST nii kui nii ilma ja antud rehabilitatsiooni-plaan on neile tegelikult majanduslikult soodsam kui lihtsalt päeva pealt koondatud saamine.


Läbirääkimised fanaatikutest orjapidajatega

Supermafia turva-osakonna, Sõjaväe, hierarhia ladvikus olevad kindralid ja ohvitserid on 2018. aasta Toompea supermafia ning Helsingi ja Stockholm'i supermafiate korral sügavalt veendnunud põhimõttes, "Eestmärk pühitseb abinõu." Seda kasutavad nad orjapidamise("ajateenistus", "asendusteenistus") moraalseks õigustuseks. Nende kindralite ja ohvitseride selline ideoloogia jääb tõenäoliselt samaks ka siis, kui Toompea supermafia režiim asendub anarhistliku elukorraldusega. Anarhistliku poole pealt vaadates on see kindralite/ohvitseride seltskond/grupp lihtsalt üks mängia mitmest, Kremli armee ja muude supermafiate turvameeskondade kõrval. Sarnaselt Stockholmi ja Helsingi supermafia turva-osakondadega kehtib Toompea supermafia ex-turvameeskonnaga suhtlemisel reegel, et kuniks saab diplomaatiliselt, vägivalla-vabalt, läbi, tuleb proovida vägivallavabalt läbi saada ja vägivalla rakendumisel hoida enda poolset vägivalda alati miinimumis, üritades olukorda vägivallavabale tasemele tagasi de-eskaleerida. Võrdluseks: Kremli armeega on olukord vastupidine, Kremli armee vägivalla korral tuleb anda kiiresti maksimum-vastulöök ja hävitada nii palju kui õnnestub. Üldkokkuvõtte võib sõnastada nii, et kui diplomaatia põrub, rakendub vägivald.


Mis puutub lapsevanematesse, keda üldse ei häiri, et nende lapsi supermafia orjadena peetakse, kes lausa ei mõtlegi selle peale, et selles midagi halba oleks, stiilis, et no võetakse mu laps orjana kahurilihaks, mis mina sinna siis teha saan, MÖK-MÖK, siis sellised inimesed ongi nagu lambad, kes ei asu hundi karja tulles kaitsele ega tunne ennast häiritult, kui mõni nende kaaslane maha tapetakse ja ära süüakse. Ajupesu poolelt, eks jumalatele inimohvrite toomine on ikka aksepteeritav olnud ning kui "eesmärk pühitseb abinõu" ideoloogiat järgides osutub inimohvriks oma enda laps või ka naabri laps, siis eks rumalamad lepivad sellega. Toopea supermafia korral on inimohvreid "väärivaks" jumalaks "riiklik julgeolek", mis EI OLE sama, mis tava-rahva julgeolek. Kui hundid mind või minule karjamaa hooldusel_abiks_olevaid/puhtaks_söömise_kaudu_abiks_olevaid kasulikke lambaid ära soovivad süüa, siis tuleb midagi välja mõelda nii huntide takistamise osas kui ka lambakarja manipuleerimise osas. Võibolla õnnestub lambakarja meelitada piirkonda(krüpteeritud kommunikatsioon, krüptorahad, jne.), kus huntidel on neid raskem püüda/süüa. Kui lambad just väga ajupestud ei ole, siis nad oma ükskõiksuses vähemalt ei pahanda, et neid ära pole söödud, maha pole tapetud. Eks inimeste korral ole ka see huvitav pool, et kui lasteaialastele anda kätte päris laskemoonaga päris-automaat-püssid ja päris-granaadid ning öelda neile, et nüüd hakake nendega mängima, siis juu nad selle veretöö ära teevad, kuid see veel ei tähenda, et nende laste hulgas ei oleks selliseid, keda sobiva õpetuse ja hoolitsusega ei saaks arendada teisi MITTE-ekspluateerivaks, oma kaaslasi kaitsvaks, MITTE-parasiitlikeks, heasüdamlikeks inimesteks. Kuid muidugi, eks islamistid treenivad oma võsukesi enesetaputerroristideks, optimeerides oma investeeringuid sellega, et saadavad väga noored lapsukesed kohe pommivööga "jalutama".


Majandusalaseid tähelepanekuid

Kõik tööd, mis ei ole parasiitlikud, on küll väärikad, kuid leidub töid, mille tegemiseks on suuremat vaimset võimekkust vaja ja leidub töid, millega saavad hakkama ka pool-dementsed vanurid ja mõne haiguse tõttu aju-kahjustuse saanud invaliidid. Põhjus, miks nürimeelsel tööl enne 2050. aastat oli protsentuaalselt oluline majanduslik väärtus, seisneb selles, et enne 2050. aastat oli automaatika tase nii madal, et nürimeelselt tehtavad hädapärased tööd olid teostatavad vaid inimeste füüsilise või muul moel mitte-intellektuaalse tööna. Osapool, kes suutis nürimeelset tööd tegevaid inimesi enda hüvanguks tegutsema rakendada, elas majanduslikult hästi. Sedasi elatasid end hästi ära kirikupead, kuningad, Hitleri kombel suuri, lolle, masse hästi hullutada oskavad füürerid.

Kui aga majanduse struktuur muutub, piltlikult illustreeritult, kui käsitsi raamatute ümber-kirjutajad asendatakse kopeerimisvigadeta koopiad teha suutvate laserprinteritega, andes tulemuseks olukorra, kus orja elus hoidmisele kuluv toit on ka kallim kui roboti/masina töö, siis suhtelises võrdluses on lihttöö tegijate tööl majanduslikult tühine väärtus, mistõttu oskus ja võimekkus suuri, lolle, masse Hitleri kombel enda heaks tööle saada ei võimalda, suhtelises võrdluses, enam füüreritele majanduslikult head ära-elamist tagada. Teisisõnu öeldes, automatiseerituse kasvades muutub majanduse struktuur sedavõrd, et lollide masside hullutamis-oskusega on võimalik füüreritele tagada vaid loodusressursside populistlik kasutus-ees-õigus, kuid vaalaõli näide illustreerib, et loodusressursside majanduslik väärtus sõltub kasutada olevast tehnoloogiast. Pärast 2050. aastat suudab partokraatia omale suhtelises arvestuses hea ära-elamise tagada vaid intelligentsetelt inimestelt röövides, kuid intelligentsed inimesed, teatavasti, ei ole valimispropagandaga kuigivõrd hullutatavad ning suudavad ja soovivad oma repressaatoritele vastupanu osutada.


Antud ennustuse mõju meelelahutustööstusele seisneb selles, et "4-aastastele sobivalt naiivseid multifilme" hakatakse järjest vähem tegema, sest 4-aastased, suhtelises arvestuses, ei suuda eriti teenida, et nende multifilmide eest maksta. Otsmini öeldult, lollide seebiooperite turg kuivab kokku, sest seebiooperite tarbijad, sõltumata sellest, et nad inimmassina enamuse moodustavad, kipuvad, suhtelises arvestuses, olema järjest vaesemad, kui välja arvata United Nations'i mudel, kus seebiooperi-tootjad organiseerivad mingi kasside varjupaiga Kickstarter'i kampaania, mille raames luuakse "kassidele" seebioopereid. Antud trendi illustreerib 2015. aasta Hollywood'i toodangu alla-jäämine arvutimängudele. 2015. aastal on näha, et targemad, intelligentsemad, loome-inimesed töötavad arvutimängude tootjate hüvanguks, mitte Hollywood'i jaoks ning Hollywood, mille sihtauditooriumiks ei ole nii intelligentsed inimesed, kuivab järjest enam kokku. Antud trendi illustreerib ka 2015. aasta USA-s toimuv, kus liht-töölised jäävad lihtsalt tööta, peamine töö tehakse ära arenduskeskustes, Bostonis, Räniorus, pangaduse osas New York'is.


Arendusmeeskond

Midagi ei juhtu ise-enesest, käised tuleb (endal) ise üles käärida, kuid vaja läheb siiski ka meeskonda, kus puudub hierarhia ja mille liikmed on intellektuaalselt tugevad, töökad, oma enda mõtetest lähtuvad, isendid, kes OSKAVAD VABAKUTSELISENA KORRALIKULT RAHA/arvelduspunkte TEENIDA, mitte ei ole mingid palga-töötaja mentaliteediga lihtsameelsed. NSV-Liidu stiilis ekstensiivset, paljude inimeste tööjõu edasimüümise kaudu, raha kokku rookivad suur-ärimehed, rääkimata siis veel suurkorporatiivsete hierarhiate ehitajatest, ei lähe arvesse. Arvesse läheb vaid oskus OMA ENDA TÖÖGA, näiteks mõne enda poolt üles seatud teenuse kaudu või müügitöö kaudu, raha teenimine, mitte seda tüüpi hierarhia loomine, kus teised 100% oma ajast hierarhia tipule mingi enam-vähem konstantse raha eest rikkuse loomisega tegelevad, a la Google asutajad ja Facebook'i asutaja põruvad, sest nad peavad liiga palju palgatöölisi, kuid vabakutseliste teenuste abil oma äri üles ehitanud tegelased lähevad arvesse küll, sest vabakutselised saavad eri klientide vahel liikuda ja oma teenuse hinda ka ühe kliendi raames muuta.


Ajalugu on näidanud, et inimese kui loomaliigi vaimsed võimed, füsioloogia ning sellest tulenev käitumisreeglistik, üldnimetusega "kultuur", eriti ei muutu, pole tuhandeid aastaid muutunud, kuid olukord on radikaalselt muutunud, kui sellel samal inim-loomal on tekkinud võimalus kasutada tehnoloogiat, mida tal varem pole olnud võimalus kasutada. Illustratsioonid: talveks ette kogutav loomade sööda-hein, aurumasin, kuulipildujad ja tava-lõhkeaine-pommid, tuumapommid, telefonid, arvutid, internet, antibiootikumid, kosmoseraketid (GPS, Galileo, GLONASS, ilma-satelliidid). Piltlikult öeldes, kui tahta maailma muuta, tuleb karjamaal passiivsetele ja huntide suhtes ükskõiksetele, olukorda mitte-aduvatele, lammastele külge ühendada nende närvisüsteemiga ühendatud StarWars'i stiilis laser-kahurid ning siis hakkab olukord huntide jaoks muutuma isegi lollide ja ükskõiksete lammaste tegevuse tagajärjel. Ja lambaid on palju.


Mis puutub lollidesse lammastesse, siis kui vene karusid lammastena vaadelda, siis USA supermafia peamine poliitika Euroopas pidavat olema venelaste rahvamassi ja saksa tehnoloogia üksteisest eesti-läti-leedu-poola piirkonnast moodustuva puhvertsooni abil lahus hoidmine, sest see kombinatsioon pidavat olema USA supermafiale tõeliselt ohtlik. Võibolla arvas seda ka Hitler, kui ta Venemaad vallutama asus. Võibolla üritab USA supermafia oma relvastatud rahvamass-kahuriliha araabia-maadest saada, tasakaalustamaks vanamoodsel kombel Hiina ja india kahuriliha. Kui vaadelda USA "sõjalist abi" Israel'ile ja muudele piirkondadele, siis see pole kunagi tasuta olnud, vaid turu-manipulatsiooniks, et piirkonnas ei oleks turu-reeglite järgi majanduslikult võimalik välja arendada konkureerivat relvatööstust. Tõenäoliselt sama lugu NATO'ga ja selle jutuga, et majanduslikult pole otstarbekas väiksematel supermafiatel, näiteks Reformarite partokraatial, oma enda vastavaid sõjalisi võimekusi välja arendada, et küll NATO katab. Mida suurem on piirkonna võimekus töö ise ära teha, seda rohkem turumoonutus-raha sõjalise abina Washington'ist laekub.


Arendusmeeskonna-alaseid filosoofilisi mõtisklusi

... asub eraldi leheküljel


Supermafia SWOT-mikro-analüüs

... asub eraldi leheküljel


Üldiseid viited