Bash klahvikombinatsioonid

From mmmv_kos
Jump to: navigation, search

Programmeerimiskeeled : Bash

Ametlik juhend ja selle arhiivkoopia.


Praktikas kasulikuim

  • Ctrl-r võimaldab konsoolikäskude ajaloo otsingut.
  • Ctrl-a liigutab kursori konsoolirea algusse ("a" nagu "at the beginning").
  • Ctrl-e liigutab kursori konsoolirea lõppu ("e" nagu "end").
  • Ctrl-c tapab esiplaanil oleva protsessi.
  • Ctrl-z paigutab esiplaanil jooksva protsessi pausile ja paneb selle tahaplaanile.
  • käsk bg käivitab tagaplaanil pausil oleva protsessi tagaplaanil.
  • käsk fg toob tagaplaanil oleva protsessi esiplaanile ja kui protsess on pausil, siis käivitab selle.
  • käsk jobs loetleb tagaplaanil olevad protsessid.
  • käsk reset algseadistab terminaliakna, kui see on mingite veidrate tähemärkide või klahvikominatsioonide tõttu segi läinud.
  • käsk clear seab terminaliankas käsurea terminalianka ülemisse serva.