C

From mmmv_kos
Jump to: navigation, search


Kompilaatorid ja Interpretaatorid ja AnalüsaatoridTransleerimine

C++ -> C

Väidetavalt saab LLVM abil C++ korralikult C'ks transleerida l


   llvm-g++ -emit-llvm -c foo.cpp -o foo.o
   llc -march=c <foo.o >foo.c