C

From mmmv_kos
Revision as of 10:18, 16 January 2020 by Martinvahi (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

C++Transleerimine

C++ -> C

Väidetavalt saab LLVM abil C++ korralikult C'ks transleerida l

<syntaxhighlight lang="bash"> llvm-g++ -emit-llvm -c foo.cpp -o foo.o llc -march=c <foo.o >foo.c </syntaxhighlight