Enterprise Service Bus

From mmmv_kos
Jump to: navigation, search


Üldidee

Üldidee järgi on tegu formaadi-konverteerijaga, a la kirje XML'is konverteeritakse kirjeks JSON'is, jne. Antud lahenduse fundamentaalne viga seisneb selles, et samade väljade ja välja väärtustega kirjet võivad erinevad rakendused tõlgendada erinevalt ning rakenduse spetsiifilist korralikku kirje teisendajat oskavad, heal juhul, kui üldse, luua vaid rakenduse enda arendajad, mistõttu kogu see ESP ("Enterprise Service Bus") konseptsioon on üks eri tarkvarade ligadi-logadi kokku-klopsimise üritus, mis mingit töökindlat lahendust ei anna. Eraldi probleem on integratsioonitestide arvu eksponentsiaalne sõltuvus siinile ühendatavate süsteemide arvust, sest iga lisatava süsteemi testiga, lisatava süsteemi andmestiku kriitilise punktiga, tuleb läbi jooksutada kõik ülejäänud testid.


Üldkokkuvõttes on ESP mõttetus, sest korrektne(teadaolevate vigade vaba) lahendus on panna kõik kokku-ühendatud süsteemid toetama ühtset andmeprotokolli, nii süntaksi järgi kui ka semantiliselt, ning vanamoodsete süsteemide ühendamiseks läheb tarvis väga töömahukat, süsteemi-spetsiifilist, adaptrit, mis antud protokolli toetab. Kuid mingi ajutise käkina on neil süsteemidel muidugi jumet, eriti kui neid kasutada teegina mõne muu tarkvara koosseisus.


Tarkvarapaketid