Filoloogia : inglise keel : Üldväljendid

From mmmv_kos
Jump to: navigation, search

Filoloogia : inglise keel


Informatin on/about/of

(viite arhiivkoopia)


"Information about X" --- X lühikokkuvõte, brošüür, lühitutvustus.

"Information on X" --- Süvitsi minev X käsitlus, näiteks mahukas raamat X'ist.

"Information of X" --- X on info kui nähtuse omadus. Näiteks:


   The documents contain information of great importance.
   The intercepted information was of little merit.
   Information of questionable value.
   Information of no interest to me.
   Information of utmost urgency.