Filoloogia : inglise keel : Üldväljendid

From mmmv_kos
Revision as of 05:38, 7 July 2019 by Martinvahi (talk | contribs) (Created page with " Filoloogia : inglise keel = Informatin on/about/of = "Information about X" --- X lühikokkuvõte, brošüür, lühitutvustus. "Informatio...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Filoloogia : inglise keel


Informatin on/about/of

"Information about X" --- X lühikokkuvõte, brošüür, lühitutvustus.

"Information on X" --- Süvitsi minev X käsitlus, näiteks mahukas raamat X'ist.