Fossil

From mmmv_kos
Jump to: navigation, search

Koodihoidlad


fossil-scm.org

2013_07_29_fossilbook.pdf, 2013_06_18_kood

tutvustav video


Üldkäsud

Uue koodihoidla Subversioni ja CVS'i stiilis loomine:

fossil new rada-veel-mitte-olemasolevale-kuid-loodavale-kogu-koodihoidlat-sisaldama-hakkavale-failile


Kataloogi $\$PWD$ markeerimine koodihoidla koopiaks ning koodihoidla selekteerimine töös kasutatavaks koodihoidlaks:

fossil open rada-koodihoidla-kataloogile


Tööks selekteeritud ehk avatud koodihoidla koopia uurimine:

fossil status
fossil extra


git'i add käsu analoog, mis markeerib kõik koopias olemasoleva lisatavaks ja koopiast puuduva koodihoidlast eemaldatavaks:

fossil open mingirajaprefix/batman_is_handsome.fossil
fossil addremove kataloogi-või-faili-nimi 
fossil close


Failide ja kataloogide eemaldatavaks markeerimine:

fossil open mingirajaprefix/batman_is_handsome.fossil
fossil rm kataloogi-või-faili-nimi 
fossil close


Muutuste hoidlasse-kandmine:

fossil open mingirajaprefix/batman_is_handsome.fossil
fossil commit -m "sisestuskommentaar"
fossil push 
fossil pull 
# fossil sync ei k8lba, sest seal on pull enne push'i
fossil close


Avaliku osa allalaadimine:

fossil clone hoidlaURL ./batman_is_handsome.fossil


Täieliku koopia allalaadimine:

export FOSSIL_USER_NAME_OF_A_FOSSIL_ADMIN="for_example_martin_vahi";

mkdir -p ./tmp_; 

# The 
export SQLITE_LIMIT_LENGTH="1073741824" # == 1024^3
# is described at 
# https://www.sqlite.org/c3ref/c_limit_attached.html#sqlitelimitlength
# as "The maximum size of any string or BLOB or table row, in bytes."
# It's used in this script to cope with the SQLite error "SQLITE_TOOBIG",
# https://www.sqlite.org/rescode.html#toobig


SQLITE_TMPDIR=`pwd`/tmp_  time nice -n18 fossil clone --unversioned --private --admin-user $FOSSIL_USER_NAME_OF_A_FOSSIL_ADMIN  https://$FOSSIL_USER_NAME_OF_A_FOSSIL_ADMIN@www.softf1.com/cgi-bin/tree1/technology/flaws/silktorrent.bash/  ./batman_is_handsome.fossil

#---------------------------------------------
# Or clone over an SSH connection:
OPERATING_SYSTEM_USER_AT_SSH_SERVER_SIDE="mad_clown"

S_FP_FULL_FILE_PATH_TO_THE_FOSSIL_BINARY_AT_THE_SERVER_SIDE="/www/apache/domains/www.softf1.com/private_tree_1/m_local/bin_p/fossil/uusim/bin/fossil"

S_FP_FULL_PATH_TO_THE_FOSSIL_REPOSITORY_FILE_AT_THE_SSH_SERVER_SIDE="/www/apache/domains/www.softf1.com/private_tree_1/business/flawccountancy_private/fossil_repositories/silktorrent.fossilrepository"

SQLITE_TMPDIR=`pwd`/tmp_  time nice -n17 fossil clone --unversioned --private --admin-user $FOSSIL_USER_NAME_OF_A_FOSSIL_ADMIN  ssh://$OPERATING_SYSTEM_USER_AT_SSH_SERVER_SIDE@softf1.com:22/$S_FP_FULL_PATH_TO_THE_FOSSIL_REPOSITORY_FILE_AT_THE_SSH_SERVER_SIDE?fossil=$S_FP_FULL_FILE_PATH_TO_THE_FOSSIL_BINARY_AT_THE_SERVER_SIDE   ./batman_is_handsome.fossil
#---------------------------------------------

fossil open ./batman_is_handsome.fossil
fossil settings autosync off ;
fossil settings case-sensitive TRUE;
fossil close


Veebiliides

Sisse-ehitatud veebiserveri käivitamine:

# Kasutab vaid localhost'i:
fossil ui -port pordinumber rada-koodihoidla-failile

# Avalikuks serveerimiseks:
fossil server -port pordinumber rada-koodihoidla-failile

Vaikimisi on pordiks 8080.


CGI

Kopeeritud-asetatud aadressilt

http://www.fossil-scm.org/xfer/help?cmd=cgi:

Usage: fossil ?cgi? SCRIPT
The SCRIPT argument is the name of a file that is the CGI script
that is being run. The command name, "cgi", may be omitted if
the GATEWAY_INTERFACE environment variable is set to "CGI" (which
should always be the case for CGI scripts run by a webserver.) The
SCRIPT file should look something like this:

#!/usr/bin/fossil
repository: /home/somebody/project.db

The second line defines the name of the repository. After locating
the repository, fossil will generate a webpage on stdout based on
the values of standard CGI environment variables.
See also: http, server, winsrv


Seadistus

Ennast ise registreerinud kasutajate vaikimisi juurdepääsuõigused:

rbcefghjkmnop


Teavitused

E-posti-põhise teavitus-süsteemi asemel on kasutusel RSS, mis asub

<CGI-skripti-URL>/timeline.rss


Raudrohu näide


Vaid defekti-aruandeid sisaldav, maksimaalselt 100'st sissekandest koosnev, RSS:

<a href="$<baseurl>/timeline.rss">RSS</a>


Th1

Wiki lehekülgede linkimine toimub kasutades URL'i osana $home</code>''' muutujat. Illustratsioon: '"`UNIQ--syntaxhighlight-0000001A-QINU`"' Päises olev ''Home'' link on administreerimisliideses kirjeldatud "Header" nimelise seadistuse all viisil: '"`UNIQ--syntaxhighlight-0000001C-QINU`"' '''<code>$home$index_page</code>''' viitab projekti nimeks pandud wiki leheküljele. Projekti-nimelist wiki lehekülge saab muuta/redigeerida viisil, et tuleb veebilehitseja URL'i tekstireale sisestada aadress '''<code>$home/wiki?name=projektinimi ning siis saab menüüst valida lingi nimega Edit.


Lingid

Avalehe wiki URL:

<avalehe URL>/wiki?name=ProjektiNimi

<avalehe URL>/wikiedit?name=ProjektiNimi  # redigeerimisrežiimis


Pildid

Vanemad Fossili versioonid

Teksti vahel kuvatavad pildid tuleb wiki-lehele lisada Markdown-süntaksit kasutades. Selleks tuleb toimeti vaateks valida Markdown (või midagi sarnast) ning siis

![linginimi](<kuvatava pildifaili URL>)

# kuid kui tahta kasutada ka HTML'i img-elemendi alt-välja, siis

![linginimi](<kuvatava pildifaili URL> "Kuvatav tekst koos jutumärkidega")


Uuemad Fossili versioonid

WYSIWYG toimetil valida töö-režiimiks "raw HTML" ning siis HTML'is img-elementkirjutada. URL'iks kasutada kohalikku suhtelist rada mis viitab Fossili enda "pildi-kuvamise" lehele.