IDE

From mmmv_kos
Jump to: navigation, search


Olevikus mõjukaimad


Kunagi minevikus parimate hulka kuulunuid


Veebilehitseja põhised

[[wikipedia:Comparison_of_JavaScript-based_source_code_editors|Ülevaade Wikipedias]


Avatud tarkvara põhised IDE-d


Ehitusservereid


Riistvaraarendusvahendid

Digitaal-riistvara


Komponendid

Tekstitoimeti komponendid

Veebipõhised komposiitdokumentide toimetid

  • Quill pole küll spetsiaalselt IDE komponent, aga võibolla mõnel juhtumil võib ka koposiit-dokument ollagi loodavaks dokuemndiks, umbes nagu see on MPS korral.
  • ProseMirror ja selle GitHub'i hoidla