IDE : Eclipse

From mmmv_kos
Jump to: navigation, search

IDE


eclipse.org/


Ülevaade

Eclipse polegi tegelikult ise IDE, vaid pluginate-jooksutamis-programm, kus IDE funktsionaalsuse moodustavad pluginad. Eclipse toimib küll töökindlalt, aga üldiselt on Eclipse arendajad ja Eclipse pluginate arendajad tarkvara kiiruse ja mälukasutuse küsimusi pea-aegu täielikult ignoreerinud, mistõttu ise Eclipse'le pluginate kirjutamist tasub vältida ja Eclipse-spetsiifilisest tehnoloogiast sõltumist on tark vältida ka virtuaalseadmete kasutamise korral. Eclipse päris korporatiiv-sita-hunnik ei ole, sest ta toimib töökindlalt, aga kiiruse ja mälukasutuse parameetritelt klassifitseerub korporatiiv-sita-hunnikuks.


Pluginate haldus

Pluginatel võib, aga ei pruugi, olla võimalus seadistada neid käivituma antud Eclipse isendis toimuval esmakasutusel, aga üldreegel on, et ainuke viis neid välja lülitada on nad deinstalleerida. See näib olevat ka ainuke viis Eclipse käivitumiskiirust ja RAM-kasutust mingilgi määral talutavaks saada. Pluginate eemaldamine käib üldiselt sedasi:

    Help -> About -> Installation Details -> <Sakk nimega "Installation History">
    -> <Selekteerida ülemisel, kella-aegade ja kuupäevadega alal midagi ära ja siis kasutada all olevaid nuppe>

Dokumentatsioonis väidetakse, et sealt nuppudest maha-installimine jätab plugina tegelikult kõvakettale alles, seega kaotsi ei lähe deinstalleerimisega midagi. Eriti tasub kasutada seal kuupäevade ja kella-aegadega tabelis olevat sildi tulpa ja installimise vahe-etapid sealt tabelist kui seadistuste loendist kustutada.

Pluginad

Vim-klahvikombinatsioonide pluginad

  • Vrapper on avatud tarkvara põhine Vim-klahvikombinatsioone pakkuv plugin
  • viPlugin on suletud tarkvara põhine versioon.


Skriptimis-pluginad

  • EASE on avatud tarkvara põhine plugin
  • ScriptEclipse on suletud tarkvara põhine versioon

Pluginate kasutusjuhendid

Xtext

Xtext plugina korral tuleb "Launch Runtime Eclispse" käivituseks ära installida ka tolle mingi Sirius'e projekti integratsiooni-pluginad.