Difference between revisions of "IPv4"

From mmmv_kos
Jump to: navigation, search
m
m (Reserveeritud IP-aadressid)
Line 47: Line 47:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
! 127 !! foo
+
! Üldkuju !! Kasutusala
 
|-
 
|-
| 1 || 0
+
| 192.168.x.x || ruuteri LAN
 +
|-
 +
| 127.x.x.x || "localhost", kohalik masin, "loopback address"
 +
|-
 +
| $[224.0.0.0 .. 224.0.0.255]$ || "Mustadeks päevadeks" reserveeritud multisaate''("multicast")'' aadressid.
 +
|-
 +
| 224.0.0.(0..255) || Internetiülesed multisaate''("multicast")'' aadressid
 +
|-
 +
| 0 || 1
 
|-
 
|-
 
| 0 || 1  
 
| 0 || 1  
 
|}
 
|}
 
 
 
 
  
 
= Viiteid =
 
= Viiteid =
  
 
* [http://www.tcpipguide.com/ tcpipguide.com]
 
* [http://www.tcpipguide.com/ tcpipguide.com]

Revision as of 02:36, 19 November 2017


Võrk

ABC

Võrgumask: See 11111veelyhtesid0v8ibollaveelnulle


Võrguaadress (Network Address): AND(võrku-kuuluv-IPaadress,Võrgumask)

Lokaalvõrgu aadressi-piirkonnad.


Võrguaadress on normaliseeritud IP-aadressi kuju võrdlemaks,kas pakett tuleb saata lüüsile (Gateway) edastamiseks või on tegu sisevõrku kuuluva IP-aadressiga, mille korral piisab selle saatmisest otse sihtkoha-IP-aadressile.


Lüüs ei asu standardsel IP-aadressil, võrgu-aadressil,vaid lüüsi IP-aadress sisevõrgus tuleb igale sisevõrgusolevale seadmele eralid seadistustes ette öelda. Eri seadmetel samas alamvõrgus võivad olla erinevad lüüsid.


Ringhäälingu aadress(broadcast address) on alamvõrgu kõrgeim IP-aadress.


Network Address Translation (NAT)

J2ttes UDP vaatluse alt v2lja, siis TCP yhenduste korral luuakse 2 masina vahel kahesuunaline yhendus viisil, et kummalgi masinal on avatud 1 port ja avatud on "voog", kuhu saab kirjutada ja kust saab kohale j8udnut lugeda.


NAT'i korral teeb ruuter omale 2-suunalise paisktabeli (või 2 paisktabelit, kus ühe paisktabeli võtmed on teise paisktabeli väärtusteks ja vastupidi), kus paari pannakse:

paariline 1: concat(<sisev8rgu IP-aadress>,":",<sisev8rgu masina port>)

paariline 2: concat(<ruuteri avalik IP-aadress>,":",<ruuteri port>)


Erinevaid sisev8rgu IP-aadresse, millelt l2hevad, n2iteks HTTP-p2ringud,samale v2lisv8rgu IP-aadressile ja samasse porti, eristatakse ruuterisReserveeritud IP-aadressid

Üldkuju Kasutusala
192.168.x.x ruuteri LAN
127.x.x.x "localhost", kohalik masin, "loopback address"
$[224.0.0.0 .. 224.0.0.255]$ "Mustadeks päevadeks" reserveeritud multisaate("multicast") aadressid.
224.0.0.(0..255) Internetiülesed multisaate("multicast") aadressid
0 1
0 1

Viiteid