IPv4

From mmmv_kos
Revision as of 03:05, 19 November 2017 by Martinvahi (talk | contribs) (Reserveeritud IP-aadressid)
Jump to: navigation, search


Võrk


ABC

Võrgumask: See 11111veelyhtesid0v8ibollaveelnulle


Võrguaadress (Network Address): AND(võrku-kuuluv-IPaadress,Võrgumask)

Lokaalvõrgu aadressi-piirkonnad.


Võrguaadress on normaliseeritud IP-aadressi kuju võrdlemaks,kas pakett tuleb saata lüüsile (Gateway) edastamiseks või on tegu sisevõrku kuuluva IP-aadressiga, mille korral piisab selle saatmisest otse sihtkoha-IP-aadressile.


Lüüs ei asu standardsel IP-aadressil, võrgu-aadressil,vaid lüüsi IP-aadress sisevõrgus tuleb igale sisevõrgusolevale seadmele eralid seadistustes ette öelda. Eri seadmetel samas alamvõrgus võivad olla erinevad lüüsid.


Ringhääling(broadcast) on andmete saatmise viis, kus andmeid saadetakse ühelt saatjalt mitmele vastuvõtjale.


Ringhäälingu aadress(broadcast address) on alamvõrgu kõrgeim IP-aadress.


Multisaade(multicast) on andmete saatmise viis, kus on mitu saatjat ja mitu vastuvõtjat.


Network Address Translation (NAT)

J2ttes UDP vaatluse alt v2lja, siis TCP yhenduste korral luuakse 2 masina vahel kahesuunaline yhendus viisil, et kummalgi masinal on avatud 1 port ja avatud on "voog", kuhu saab kirjutada ja kust saab kohale j8udnut lugeda.


NAT'i korral teeb ruuter omale 2-suunalise paisktabeli (või 2 paisktabelit, kus ühe paisktabeli võtmed on teise paisktabeli väärtusteks ja vastupidi), kus paari pannakse:

paariline 1: concat(<sisev8rgu IP-aadress>,":",<sisev8rgu masina port>)

paariline 2: concat(<ruuteri avalik IP-aadress>,":",<ruuteri port>)


Erinevaid sisev8rgu IP-aadresse, millelt l2hevad, n2iteks HTTP-p2ringud,samale v2lisv8rgu IP-aadressile ja samasse porti, eristatakse ruuterisReserveeritud IP-aadressid

Üldkuju Kasutusala
127.x.x.x "localhost", kohalik masin, "loopback address"
192.168.x.x ruuteri LAN ("private address space")
10.x.x.x ruuteri LAN ("private address space")
$$[172.16.0.0 -kuni- 172.31.255.255]$$ ruuteri LAN ("private address space")
$$[224.0.0.0 -kuni- 224.0.0.255]$$ "Mustadeks päevadeks" reserveeritud multisaate("multicast") aadressid.
$$[224.0.1.0 -kuni- 238.255.255.255]$$ Internetiülesed multisaate("multicast") aadressid
$$[239.0.0.0 -kuni- 239.255.255.255]$$ LAN'i multisaate("multicast") aadressid

Viiteid