Iptables

From mmmv_kos
Jump to: navigation, search

Võrk


Näiteid

"--destination-port" on iptables'i lisa ("extension") mis muutub kättesaadavaks protokolli, antud juhtumil TCP, määramisega.

iptables --append INPUT ! --source 127.0.0.1 --protocol tcp --destination-port 5555 -j DROP