Linux: F2FS

From mmmv_kos
Jump to: navigation, search

Linux : failisüsteemid : failisüsteemi administreerimineopenSUSE tugi

Kernelisse kompileeritud failisüsteemidraiverite hulgast visati 2019 seisuga F2FS välja (Blacklisting insecure filesystems in openSUSE), aga muidu, eraldi kernelimoodulina, mida modprobe'iga kernelisse laadida saab, on F2FS toetatud küll. Kriitika F2FS suunal baseerub väitel, et F2FS korral võib üks kasutaja saada teise kasutaja failide kallale.


Kasutuselevõtu-juhendeid


Üldskeem

  • Käivitada Raspberry_Pi originaalplaadijäljend ja installida sinna ära vastva failisüsteemi tugi, mis peaks olema kernelisse sisse kompileeritud kujul, mitte kernelimoodulina.
  • Teha mälukaardist jäljend teise arvuti kõvakettale, näiteks varukoopiaks, ning siis haakida/monteerida see jäljend teise arvuti mõnda kataloogi või haakida/monteerida mälukaardil olev juurpartitsioon otse mälukaardilt mõnda teise arvuti kataloogi.
  • Kopeerida mälukaardi juurkataloogi sisu teise arvuti juurkasutajana kasutades tavalise "cp -f -R " asemel käsku "cp -a -f -R " .
  • Haakida/monteerida mälukaart teise arvuti kõvakettale, kui see veel ei ole sinna haagitud, ning formaatida mälukaardi juurpartitsioon mkfs.MIDAGI käsuga üle.
  • Kopeerida juurkasutajana käsuga "cp -a -f -R " mälukaardi juurkataloogi failid mälukaardile tagasi.
  • Uuendada /etc/fstab'is juurkataloogi haakimisparameetreid võttes lisaks failisüsteemi muutusele arvesse ka seda, et uuel juurkataloogi partitsioonil on uus UUID. Väidetavalt(arhiivkoopia) tuleb Raspberry_Pi korral tavalise UUID asemel kasutada PARTUUID, mida saab näha käsuga blkid -p /dev/seadmefailinimi.
  • Haakida Raspberry_Pi mälujäljendi alglaadimispartitsioon ja siis failis cmdline.txt uuendada ära nii PARTUUID kui ka parameeter rootfstype=f2fs. Võibolla, vajab veel kontrollimist, seejärel loota, et äkki veab sellega, et vastava failisüsteemi tugi on kernelisse sisse kompileeritud, mitte vaid kernelimoodulina.