Linux: NILFS2

From mmmv_kos
Jump to: navigation, search

Linux : failisüsteemid : failisüsteemi administreerimine
Minkro-kokkuvõte

Erinevalt F2FS'ist Flash-mäluseadmete eripärasid ra ei kasuta, paralleelkirjutust ei toimu, sobib seetõttu pigem magnetkõvaketastele. Peamiseks müügiargumendiks on kogu failisüsteemi ülene automaatne versioonihaldus ja sellest tulenev töökindlus voolukatkestuste korral. Kirjutamine on võrreldes teiste failisüsteemidega tiguaeglane, lugemine on võrreldes teiste failisüsteemidega kah tiguaeglane. fsck'd pole tarvis üldse käivitadagi, haakmise korral võetakse automaatselt viimane korras versioon kasutusele.


Töövahendid

nilfs-clean (arhiivkoopia, archive_org_koopia)

Prügikoristus lülitatakse haakimisel vaikimisi sisse ning käib nilfs_cleanerd-nimelise deemoni abil. nilfs-clean on nilfs_cleanerd-deemoniga suhtlemise vahend ning see toimib ka NILFS2 peal. Failis /etc/nilfs_cleanerd.conf on kirjas ajaperiood, millest nooremaid failisüsteemimuudatusi prügikoristaja ära ei korista. Tavaline rm käsk ei vabasta NilFS2 partitsioonilt ruumi, vaid kirjutab logi juurde ehk kulutab sealt lisaruumi ning tegelik NilFS2 partitsiooni ruumivabastus, mida saab käsuga df jälgida, toimub alles nilfs-clean käsu tööletõmbamisel, mille peale käivitatakse protsess nimega nilfs_cleanerd.