Difference between revisions of "Linux: failisüsteemi administreerimine"

From mmmv_kos
Jump to: navigation, search
m
m
Line 2: Line 2:
 
[[Linux]]: [[Linux: failisüsteemid|failisüsteemid]] : [[Linux: Users and file Permissions|Users and file Permissions]]
 
[[Linux]]: [[Linux: failisüsteemid|failisüsteemid]] : [[Linux: Users and file Permissions|Users and file Permissions]]
 
[[BSD]]
 
[[BSD]]
 +
 +
 +
* [[Linux: fuse|FUSE]]
  
  

Revision as of 08:15, 12 January 2020

Linux: failisüsteemid : Users and file Permissions BSDMälujäljenditega opereerimine

dd if=sisendfailirada of=/dev/seadmefail bs=524288


Partitsioonide haldus

Kuni 2TiB suuruste kõvaketaste korral kõlbab MBR'ipõhine partitsioonitabel.

fdisk seadmefailirada  # konsooli versioon
partitionmanager    # GUI versioon

partprobe # ütleb jooksvale Linux'i kernelile, et ta loeks andmekandjate partitsioonitabelid uuesti sisse


2TiB'st suuremate kõvaketaste korral, sealhulgas 3TB kõvaketaste korral, tuleb tavalise Linux'i partitsiooni asemel luua gdisk programmiga GPT tüüpi partitsioonitabel.

gdisk seadmefailirada  # alternatiivne konsooli versioon

Veel üks variant 2TiB'st suuremate partitsioonide loomiseks on programm parted

parted seadmefailirada  
# parted'i interaktiivsel konsoolil sisestatavate käskude näide:
#  mklabel gpt
#  unit TB
#  mkpart primary 0 3TB
#  print
#  quit

Formaatimine

Partitsiooni formaatimine Ext4 formaati:

mkfs.ext4 dev_kataloogis_oleva_partitsioonifaili_rada


MIME tüübi teada-saamine

  file --mime-type failirada


Partitsiooni nime muutmine

Juurkasutajana:

  e2label partitsiooni_seadmefailirada uusnimetus


e2label on osa programmidest, mis Debian'il apt-get'iga paigaldatakse paketi e2fsprogs koosseisus.


fstab

/etc/fstab näide:

#--------------------------------------------------------------------------
# In the case of desktop computers the different storage devices(HDD,SSD,etc.)
# should be distributed among different power cords to increase the probability that
# they draw their power from different sub-parts of the power supply, 
# which in turn increases the probability that the storage devices 
# will not run out of power at a moment, when all storage devices are 
# at their peak power consumption at the same time. In the case of magnetic disks, HDD,
# the maximum power consumption tends to be during write operations. 
# If there's not enough power, for example, when the power supply is 
# halve-worn-out (old electrolytic capacitors, etc.), then the storage devices
# will (probably) reset themselves due to the brownout detection. 
#
#--------------------------------------------------------------------------
# According to 
#
#   https://serverfault.com/questions/174181/how-do-you-validate-fstab-without-rebooting
#
# the way to check the validity of the /etc/fstab on Linux, NOT BSD, is
#
#   mount -fav  # "-f" mount argument stands for "fake" on Linux, but "force" on BSD
#   or
#   findmnt --verify --verbose
#
#--------------------------------------------------------------------------
# The "blkid" can be used for printing the universally unique identifier
# for a device. This may be used with UUID= as a more robust way to name devices.
# That works even if disks are added and removed. Please see fstab(5).
# The "lsblk" lists the devices.
#
#--------------------------------------------------------------------------
# <file system>     <mount point> <type> <options>     <dump> <pass>
#--------------------------------------------------------------------------
# Examples:
#
#/dev/mapper/ubuntu-root   /      ext4  errors=remount-ro  0    1
#/dev/mapper/ubuntu-swap_1  none    swap  sw         0    0
#/dev/sr0        /media/cdrom0  udf,iso9660 user,noauto   0    0
#
#UUID=1bddc205-a234-4e53-823f-61be3b28d207 /home ext4 errors=remount-ro 0  1
#UUID=4165b262-2e70-460d-aa8e-81b46dcc24f8 /opt/kiire_k8vaketas ext4 errors=remount-ro 0  1
#
# Example of a RAM based file system:
# tmpfs      /home/myusername/thefolderwhereitismounted   tmpfs  nodev,size=100M 0 0
#--------------------------------------------------------------------------


Konsoolirakendus blkid kuvab partitsioonide GUID-kujulised ID-d.


swap-partitsiooni väljalülitamine

Säästmaks mälukaarti/USB-pulka/SSD-ketast kulumisest, tasub ajutiste failide kataloogide korral kasutada RAM-põhist failisüsteemi või magnetkõvaketast. Kui magnetkõvaketast pole võimalik kasutada, siis tasub SWAP-partitsioon elimineerida. Juurkasutajana:

swapoff --all
dphys-swapfile uninstall
update-rc.d dphys-swapfile remove

Tänud dphys-swapfile ja update-rc.d ridade eest.

Faili /etc/fstab lisada read:

tmpfs      /tmp      tmpfs  nodev,nosuid,size=60M 0 0
tmpfs      /var/tmp    tmpfs  nodev,nosuid,size=10M 0 0
tmpfs      /var/mail    tmpfs  nodev,nosuid,size=10M 0 0
tmpfs      /var/log    tmpfs  nodev,nosuid,size=10M 0 0

Kuna mälukaartides aastal 2013 enamasti riistvaralist kulumis-ühtlustus-mehhanismi sisse-ehitatud ei ole ja erinevalt SSD-kõvaketastest ei anna mälu-kaart oma vigasusest arvutile veateatega märku, siis on RaspberryPI töökindluse huvides parem hoida tihti üle-kirjutatavad kasutaja-andmed (andmebaasi-failid, jne.) mõnel kulumisühtlustust ning veakorrektsiooni kasutaval mälupulgal, tehes neist cron'iga automaatselt mõnda teise arvutisse varukoopiaid. Kuna Windows'i failiõiguste süsteem ei ühildu Linux'i failiõiguste süsteemiga, siis tuleb tollel mälupulgal luua Linux'i partitsioon (näiteks käsuga fdisk) ning antud partitsioon mõnda Linux'i failiõigusi ja transaktsioone ("journaling") toetavasse failiformaati formateerida. (näiteks käsuga fsck.ext4). Linuxi failiõiguste tugi mälupulgal on oluline selleks, et sinna saaks paigaldada vaid juurkasutajale kättesaadavaid faile, näiteks MySQL süsteemseid andmefaile (chown -f -R mysql.mysql /var/lib/mysql ;). Mälupulga juurkataloogi võib osutuda mõttekaks hoida kataloogiga /tmp sarnastes failiõigustes, 1777. Töökindlama lahenduse korral võib katsetada/uurida mälupulkadest ja USB-hubist moodustatud RAID'i.


Erinevate foorumite põhjal pidavat mälukaardi-kulumis-vead avalduma viisil, et vahepeal RaspberryPI toimib ilusti ja siis hangub teäielikult, omades ülesbuutimiselgi probleeme.


fstrim

fstrim on vajalik SSD-ketaste kiiruse tagamisel ning selle kasutamine on kirjeldatud cron'i kasutusjuhendis.


Virtuaalpartitsioonid, "logical partitions", LVM

Töö käib konsoolirakendusega nimega lvm. Selle toimimiseks on kasutusel ka mingi skaneerimise värk:

vgscan
vgchange -a y

Virtuaal-partitsioonide monteerimine käib kasutades seadmefaile

/dev/dm-MingiArv


Mälupulgajäljendite monteerimine

Kuna ühel ja samal mälupulgajäljendil võib olla rohkem kui üks partitsioon, siis vastavalt ühele artiklile internetiavarustest(arhiivkoopia) tuleb kõigepealt välja uurida partitsiooni algussektor, näiteks käsuga

fdisk -l harddrive.img

ning seejärel, arvestades ühe sektori suuruseks 512B, kasutada monteerimisku stiilis

S_OFFSET=32256 # == 512*<algsektori aadress, mis antud näite korral on 63>
mount -o ro,loop,offset=$S_OFFSET harddrive.img haakimiskataloogit2israda


kpartx

Vajab testimist ja uurimist.

Väidetavalt

kpartx -a raspberry-backup-2014-04-10.img
# This command created 
# /dev/mapper/loop0p1 
# and 
# /dev/mapper/loop0p2
# .Afterwards these partitions can be mounted straight forward:
mount -o rw -t ext4 /dev/mapper/loop0p2 mount_target/

Logimissüsteem

Logimissüsteemi muutmine Flash-mälukaarte vähem kulutavaks

Vajab testimist ja uurimist.

Väidetavalt saab Raspberry Pi Raspbian'i peal logimissüsteemi seadistada RAM-põhise ringiratast("round-robin") registri põhiseks kasutades

apt-get install busybox-syslogd
dpkg --purge rsyslog
logread # logi vaatamine


Defragmenteerimine

ext4

Toimib haagitud failisüsteemi korral.

e4defrag -c -v defragmenteeritava_faili_t2israda


Haagitud/monteeritud failisüsteemi tüübi teada saamine

...käib käsuga

findmnt
# mis peaks Debiani sarnastes distrodes asuma
# apt-get'iga installitavas paketis nimega "util-linux"

või käsuga stiilis

blkid /dev/sda1

või käsuga

df -T

või käsuga stiilis

fsck -N /dev/sda1 # võib näidata mingit jama, parem mitte kasutada

või käsuga stiilis

lsblk -f # kuid see alati tüüpi ei näita, võibolla osadel juhtudel näitab

või käsuga

mount # ilma ühegi parameetrita, tava-kasutaja õigustest, kuvab nimekirja


Failisüsteemi töökindlusega seonduvad tähelepanekud ja ideed

...asub eraldi peatükis.


90-ndate diskettide kirjutuskaitse laadse lipu muutmine

hdparm -r0 /dev/partitsiooniseadmefailinimi # peaks kirjutuskaitse välja lülitama, 
                      # välja arvatud Flash-mälu-läbi-minekut
                      # tuvastanud USB-mälupulkade korral, 
                      # mis andmete säästmiseks pidavat end
                      # sellises olukorras jäädavalt 
                      # vaid lugemisrežiimi lülitama.


Viited

Failisüsteemid


Flash-mälude failisüsteemid


Klasterarvutitele sobivad failisüsteemid