Linux: failisüsteemi administreerimine : Failisüsteemi töökindlusega seonduvad tähelepanekud ja ideed

From mmmv_kos
Jump to: navigation, search

Linux: failisüsteemid : failisüsteemi administreerimine : Users and file Permissions BSD


Tüüpiliselt muutub failisüsteem vigaseks voolukatkestuste ning välise andmekandja(USB-kõvaketas, USB-mälupulk, mälukaart, jne.) ühenduse katkestamisel.


Failisüsteemi valik

Testitult põruvad failisüsteemid

  • JFS
  • EXT3
  • EXT4


Teoreetiliselt peaks põruma, aga praktikas vajavad veel testimist

  • F2FS peaks põruma põhjusel, et see peaks olema optimeeritud Flash-mälu kulutamise vähendamiseks, mitte failisüsteemi töökindluse suurendamiseks. fsck.f2fs on täiesti olemas.


Teoreetiliselt peaks põruma, aga testimisel ei kipu põruma

  • ReiserFS, parameetriga "relatime", mis on umbes nagu noatime, kuid kirjutab "atime"/lugemisaja info salvestusseadmisse viivitusega, väidetavalt umbes 1 päevase viivitusega, välja arvatud siis, kui on käivitatud sync-käsk, mille korral kirjutatakse lugemisajainfo kohe salvestusseadmesse. See "relatime" peaks olema vaikimisi töörežiimi osa.


Teoreetiliselt ei tohiks põruda

  • NilFS
  • NilFS2
  • Reiser4 (sõltuvalt seadistusest ehk sõltuvalt haakimis-parameetritest)


Vastumeetmeid

Linux'i installimisel kasutatavaid ideid

Paigaldada juurkataloog (/), /home ning /boot eraldi partitsioonidele. siis on lootust, et ehk on /boot ning mitmed muud juurkataloogi alamkataloogid, näiteks /etc, algkäivituse hetkel vigadeta, isegi kui /home partitsioonil olev failisüsteem on vigane. Sellisel juhul saab operatsioonisüsteem /home partitisioonil fsck-programmi jooksutada selle asemel, et algkäivitus täielikult põruks. Juurkasutaja võiks cron-tööna iga minut sync-programmi tööle tõmmata. Swap-partitsiooni võiks samuti täiesti välja lülitada ja mitte ainult selleks, et Flash-mälu kulumisest natuke säästa vaid ka selleks, et salvestusseadme ja arvuti muu osa vaheline andmesidekanal oleks muu info jaoks vabam, muu info salvestus ei peaks olema ootel kuni swap-partitsioonile salvestamisega valmis saadakse.


Andmestiku hoidmise salvestusseadmete kasutusalaseid ideid

Kasutada võimalusel NilFS2 failisüsteemi. Kompromiss-variandina haakida salvestusseade vaid lugemis-režiimis("readonly").

mount -o ro /dev/partitsiooni_seadmefaili_nimi kataloogirada