Linux: grub

From mmmv_kos
Revision as of 01:29, 18 August 2019 by Martinvahi (talk | contribs) (Created page with " Operatsioonisüsteemid : Linux = error: file '/grub/i386-pc/normal.mod' not found = ...[https://askubuntu.com/questions/266429/error-file-grub-i386-pc-normal-mod-n...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Operatsioonisüsteemid : Linux


error: file '/grub/i386-pc/normal.mod' not found

...selgitus Ubuntu foorumis (arhiivkoopia)