Linux: võrgutöövahendid

From mmmv_kos
Jump to: navigation, search

Linux

Võrk


Tavaseadistus

iproute2

Lühijuhend ja selle arhiivkoopia.


Diagnostika

Porti kasutava protsessi ID (PID) teada saamine

Selleks pidavat mitu võimalust olema. Juurkasutaja poolt kasutatavate käskude näited:

# Korralikumad variandid on
ss -lptn 'sport = :80'
#ja
lsof -n -i :80 | grep LISTEN
# kuid toimib ka
netstat -nlp | grep :80


BitTorrent

Deluge

alias mmmv_deluge="nice -n2 `which deluged`; nice -n4 deluge --ui=web & "