PHP : Seadistus

From mmmv_kos
Jump to: navigation, search

php.ini

php.ini faili täis-raja saab deklareerida keskkonnamuutujas nimega PHPRC.

Üks asi, mille kohta guugeldada: fcgiext.ini


error_reporting(-1);
ini_set('display_errors', 'On');

mb_internal_encoding('UTF-8');
mb_regex_encoding('UTF-8');
mb_http_output('UTF-8');
mb_http_input('UTF-8');
mb_language('uni');
// http://www.php.net/manual/en/ini.core.php#ini.zend.multibyte
ini_set('zend.multibyte', true);
ini_set('detect_unicode', true);


PHP paketikollektsioonid

PHP paketihaldurid