PaleMoon

From mmmv_kos
Revision as of 19:05, 10 January 2018 by Martinvahi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Võrk : Veebilehitsejad ja failihaldurid


palemoon.org


Näib olevat FireFox'i kaugele arenenud haru, mis erinevalt FireFox'ist hoiab Java Applette võimaldanud plugina-liidese elus ja kogu veebilehitseja GUI kunagise FireFox'i kombel skriptitavana. Peamine puudus on, et hääletusel on suur roll ja tulemus ei ole garanteeritud. Projekti asutaja, M.C. Straver, omab õnneks ideoloogiat, et pigem vähem, aga korralikumalt ja kallima raha eest. Iseasi, kuivõrd see ideoloogia tal ka praktikas kasutust leiab.