Projekti-ideed : Orbitaal-lennukütusetankla

From mmmv_kos
Jump to: navigation, search

Projekti-ideed


Üldidee

Reisilennuk lendab mitte orbiidile, aga orbiidi-ligidale, kus veel atmosfääri natuke leidub ja kus reisilennuki kiirus pole nii suur, et ta orbiidile kinni jääks. Reisilennuki tagant, sabast, tuleb välja vene õhutanklasüsteemi stiilis voolik, millel on erinevaid kanaleid. Täis-automaatne, pilootideta tanklalennuk pidurdab ennast rakettmootoritega sedavõrd, et ta laskub orbiidilt alla, ning haagib ennast ninapidi reisilennuki tagant ulatuva mitmekanalise vooliku külge. Reisilennuk annab tanklalennukile vett ja tanklalennuk annab reisilennukile vedelat hapnikku ja vesinikku. Reisilennukilt saadav vee kogus katab ära ka tanklalennuki enda kütusevajadused. Pärast seda läheb tanklalennuk orbiidile tagasi, kus ta päikesepatareidega reisilennukilt saadud vee vesinikuks ja hapnikuks elekrolüüsib ning päikesepatareidelt saadava elekrienergiaga kokku pressib ja maha jahutab. Tanklalennuk võib koosneda kahest osast: päikesepaneelidega hiiglaslik orbiidil olev Dirižaabel ning siis reisilennukini laskuv osa.


Põhjus, miks tanklalennuk lendab reisilennuki taga, seisneb selles, et kui tanklalennukiga midagi juhtub, siis ta ei jää reisilennukile ette. Kui reisilennukiga midgi juhtub, siis saab tanklalennuk reisilennuki taga olles end ülisuurte kiirendustega reisilennuki trajektoorilt eemale lennata ja seda suuremate kiirendustega kui ükski inimene välja kannataks. Sealt ka põhjus, miks tanklalennukis ei tohi kunagi piloote olla. Kogu optimiseerimine on tehtud selle järgi, et reisilennukis olevatel inimestel võimalikult ohutu oleks.


Kui juhtub, et reisilennuk läheb kogemata orbiidile ja jääb orbiidile kinni, siis saab reisijatele hingamiseks anda kütusena kasutamiseks olevat hapnikku, mida on meeletus koguses, ning orbiidil olev tanklalennuk on varu-süstiku rollis, millega reisilennukit sel määral pidurdada, et reisilennuk pääseb uuesti atmosfääri.


Reisilennuki mass ei ole majanduslikus kontekstis oluline, sest kütus on tasuta. Massipiirang on pigem seotud kasuliku lasti koguse suurendamise ja rakett-mootori arvutuste ning logistika teemaga.