Projekti-ideed : Projektideülene tegevuste nimekiri

From mmmv_kos
Jump to: navigation, search

Projekti-ideed

Üldidee on, et tavalised, klassikalistele veebikontodel installeeritavad, veebirakendused kirjutada nii, et neid saab hiljem suht hõlbsalt refaktoreerida rakendus-agentideks, mis siis silktorrent'is tööle lähevad. Rakendus-agendid võivad soovi korral ka üle oma API omavahel suhelda, nii nagu veebiteenustel kombeks, aga migreerumine ühest hotellist teise on isegi rakendusagendi kloonimise korral mahukas ettevõtmine, mida tuleb DOS-rünnakute eest kaitsta, jne. eriti kui hotelliks on lausa klasterarvuti.

Rakendus-agent

  • Sirel'is andmbaaside tugi korda (alustades SQLIte_3'st),
  • Raudrohu refaktoreerimine ning aja-widget'i lisamine.
  • Pseudojuhuarvude genereerimine olukorras, kus generaatorile on seemnena alg-olek ette antud.
  • Räsifunktsioon, mis on ehitatud pseudojuhuarvude generaatorist viisil, et räsitavaid andmeid kasutatakse pseudojuhuarvude generaatori seemnena ning kasutatakse ka mingit mehhanismi niiöelda kokkupakkimiseks. Esmane realisatsioon teha PHP-s ja JavaScriptis, võimaldamaks räsipõhiste kontrollsummade kasutuselevõttu UTF-8 tähestikus. (Standard-teegi räsifunktsioonide realisatsioonid toimivad vaid inglise tähestikuga.)
  • Sireli vastava klassi ja Raudrohu vastavate widgetit'e näol luua standardne kasutajate haldamise moodul.


  • Rakendusagendi omapoolne kokkupakkimine migratsiooniks ning

rakenduse "installatsiooniks" ning varundamiseks. Tõenäoliselt on tegu projekti-api koosseisus oleva Bash-skriptiga.

  • Üksiku rakendus-agendi skaleeruvus, jooksmine mitmel arvutil

korraga, kasutades Cassandra't.


Rakendus-agentide hotell

  • Linux Jail'i kasutamine erinevate rakendus-agentide jooksutamisel.


Rakendus-agentide migratsioon

Üldküsimused

  • P2P võrgu osa, Distributed Hashtable, jne.
  • krüpto, signeerimine, kontrollsummad jne.