Projekti-ideed : Tigu-CPU

From mmmv_kos
Jump to: navigation, search


Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on välja arendada CPU-arhitektuur, mis ei pea olema kiire, aga kus prioriteet number üks on elekrkoonika-komponentide vähendamine. Klassikaliseks rakenduseks on aeglased juht-süsteemid, näiteks "püramiidi uksed". Mida vähem elekroonikakomponente, tõenäoliselt transistore, seda suuremad ja seeläbi radioatsioonikindlamad ning ajale vastu pidavamad nad saavad olla ja seda odavam loodav arvuti tuleb.


Arhitektuuri Ideed

Arhitektuuri idee 1: ROM-põhine simulaator

Kombineerida ROM mingi hästi primitiivse loogikasignaalide simulaatoriga, mis peab oma registrites meeles vaid maksimaalselt paari signaali väätust, bitti, ning mis loeb ROM'ist arvuti lause-loogikalülide skeemi ja arvutab lauseloogika skeemi "elektrisignaalide" väärtusi. lauseloogikalülide skeem on kirjutatud "C struktuuride massiivi", kus lauseloogikalülide järjekord on "riistvarakirjelduskeele kompilaatori" poolt sellises järjekorras sisse kirjutatud, et simulaator liigub seal massiivis algusest lõpuni vaid massiivi indeksit inkrementeerides ja umbes paarikümment, võibolla 100, biti-väärtust meeles pidades. Sisend-väljund võib olla realiseeritud spetsiaalsete "juhtsignaalide", juht-siini-traatide, abil, mis ühenduvad mingile füüsilisele siinile.


Realisatsioon võib kasutada mingit SD-kaarti.


Arhitektuuri idee 2

SD-kaarti kasutada Turingi masina lindina ja programmitabeli hoidjana. Võimalikult väikeses ja odavas mikrokontrolleris realiseerida turingi-masin. Teiste tehtud realisatsioone:
Arhitektuuri idee 3: ROM-mälu kui loogikafunktsiooni realisatsioon

See idee pärineb kuskilt Homebrew Computers Web-Ring viitelt, aga idee on, et 1B aadress on loogikafunktsiooni sisend ja aadressil salvestatud 1B väärtus on antud loogikafunktsiooni antud sisendile vastav väljund. Sedasi saab realiseerida FPGA/CPLD loogika-blokke. ROM'iks sobib Flash-mälu, näiteks mälukaart, ja "Exceli tabelit" jooksutades signaalide üle arvet peab mikrokontroller. Loomulikult pole mõtet nii realiseerida neid asju, mis mikrokontrolleris endas juba realiseeritud on, aga see on üks tigu-arvuti hästi portatiivse arhitektuuri idee ning mikrokontrolleris juba realiseeritu otse kasutamine on selle idee korral realisatsioonispetsiifiline optimiseerimine.