Projekti-ideed : Tootmisseadmete konteiner

From mmmv_kos
Jump to: navigation, search

Projekti-ideedÜldidee

Suuremate tootmisseadmete, freespinkide, laserlõike-pinkide, jne. kasutamine omab lisaks seadme hinnale ka seadet majutava kinnisvara hinda. Toda kinnisvara tuleb ropp-kalli ehitajate manuaalse tööga ehitada, hiljem veel püsikuluna kuiva ja soojana hoida. Korrektne oleks kui seadme soetamisel on vaja vaid tühja platsi ja seade tuleks kohe spetsiaalse konteinerina, mis suudab toimida nii talvise pakasega, suvise kuumusega, kevadiste üleujutustega ja ilma, et peaks aega kulutama seadme kokku ja lahti monteerimisele. Seade olekski ehitatud kohe konteineri sisse, kinnitudes konteineri seintele.


Nõuded keskkonnale

  • Talvine pakane, umbes -50C.
  • Suvine kuumus, umbes +60C seoses päikesega.
  • Niiskuskindluse testiks on konteineri uputamine 1m sügavusse merevette ja seda tormiga. Lained ei tohi konteinerit ega seal toimivat seadet suuta purustada. Kui võimalik, siis peaks loksuvas konteineris saama isegi täppis-tööd teha.
  • Konteinereid peab olema võimalik üksteise peale laduda.


Realisatsiooni ideid

Kuna konteiner peab nii kui nii veekindel olema, siis võibolla kõlbab jahutuseks kasutada aurustatavat vihmavett, mere-ääres kasvõi mere-vett. Merevesi pumbatakse aurustisse, mingi protsent sellest aurustub, ülejäänut kasutatakse soolade kondenseerumise vältimiseks soolade merre tagasi viimiseks, kuid merre suubumise kohas on mingi patarei, mis kasutab ära merevee ja aurustist tuleva vee soolsuste erinevusi. Sealt saadav elekter võiks hoida tsirkulaarpumpa töös. Lihtsaimal juhul on pumba võimsusele nõue, et see peab suutma pumbata üles vaid selle vee, mis ära aurustub. Piiranguks on õhurõhk ja vee tihedus, mistõttu max. pumbatava veesamba kõrgus jääb tõenäoliselt alla 10m.