Projekti-ideed : mmmv robot t2

From mmmv_kos
Jump to: navigation, search

Projekti-ideed : mmmv_robot_t1Eesmärk

Eesmärk on luua miinide ning granaatpommide granaatide ning muud tüüpi väiksemat sorti granaatide demineerimisrobot, mis demineerimisvõimaluse puuduse korral vähemalt leiab lõhkekehad üles ja ei hävine, kui granaat roboti ligiduses lõhkeb. Näidisjuhtumiteks on lennukitelt puistatavad, metallidetektoriga mitte leitavad, plastmassmiinid(arhiivkoopia: https://archive.is/4mzgY ) ning antud ERR/Pealtnägija loos(arhiivkoopia: https://archive.fo/2XZNA ) kirjeldatud granaaditüübid ja demineerimismaastik. Sekundaarne rakendus, niiöelda süütu tsiviilrakendus, on tal muruniiduk-roboti alalt enne muruniiduk-roboti tööle hakkamist männikäbide koristamine, kaasa arvatud selliste männi-käbide koristamine, mis on suht väikesed, kõrvuti koerasitaga, pea-aegu täielikult sambliku sees. Korjata tuleb käbisid ja koerasitt tuleb korjamata jätta. Käbidega samal maastikul on ka männi-oksa-tükke.


Spetsifikatsioon/Nõuded

Sulgudes on selgitus, mis ei ole otseselt nõude osa. Nõuete komplekt oli 2019_05 seisuga mõeldud Toompea supermafia KaMin'asse saatmiseks, aga kuna seal pole kedagi, kellele seda üldse saata, siis jäi see saatmata ja on muutmata kujul kopeeritud-asetatud siia:

  x) Robot peab toimima pärast survepesuriga suvalise
    nurga alt puhastamist tingimusel, et roboti korpus
    on vastavalt tootja/prototüüpija nõuetele suletud
    ja robot on töövalmis olekus, nii nagu ta miine otsides on.
    
    (Lisaks tavahügieenile võib sellist puhastust
    tarvis minna keemiarelvadega rünnatud alalt naastes.
    Kunagi tulevikus võibolla ka radioaktiivse saastega
    alalt naastes. Kindlasti on sellisest puhastusest abi
    biorelvadega saastatud alalt naastes.)
    
  x) Robot ei pea vees ujuda suutma, kuid ta peab
    tema suurimast mõõtmest vähemalt 1,5 korda
    sügavamasse, üles sulanud, vette sattudes
    vee peale jääma, s.t. robot ei tohi uppuda.
    Robot peab vee peal püsima ka väljalülitatud
    olekus.
    
    (Ei tohi olla nii, et robot "ujub koera"
    ja kui aku tühjaks saab, siis upub ära.)
    
  x) Robot peab mehaaniliselt terveks jääma
    ja toimima pärast 20m kõrguselt asfaldile kukkumist
    ja pärast 20m kõrguselt murule kukkumist.
    
    (Mehaanikud võivad proovida leiutada mingeid
    huvitavaid rattaid, mis amortidena toimivad.
    Elekroonika peab selle tänu Flash-mäludele tänapäeval
    kergelt vastu, kui korpusse monteerimisel kasutatakse
    sobivaid amorte. Andurid ei pea loopimis-hetkel
    kasutusvalmis asendis olema. Robot võib olla 
    kasvõi end alles maas lahti pakkiv "kummipall",
    et kuskil polügoni servas, miinidest puhtas alas,
    annab operaator jalaga, nagu jalgpalli serveeriks.
    Kumm laseb raadiolaineid läbi ning
    sel seltskonnal, kes rehvide purustamisel saadavast
    kummipurust staadionikatteid valmistavad, on kindlasti
    midagi huvitavat materjaliks pakkuda ja seda ka tõenäoliselt
    suhteliselt odavalt. Poriloiku kukkumisega robot
    toime tulema ei pea, sõltumata veekindlusest, sest
    pori võib andureid määrida ja antud võistlusele
    andurite puhtana hoidmise ülesande lisamine oleks 
    1. versiooniks liiga suure töömahuga. Praktikas võib
    roboti odavuse ja lihtsuse huvides roboti andurite
    puhastuse lahendada mingi drooni või helikopteriga
    robotile vee peale valamise kaudu. Või seisavad
    niisama paar päeva "objektil" vihma käes.)
    
  x) Mehaaniliselt terve robot peab suutma end nii muruplatsil
    kui asfaldil suvalisest asendist autonoomselt 
    oma tavapärasesse liikumisasendisse viia.
    (Tagamõte: kukutada roboteid helikopteritelt vintsiga
    paari meetri kõrguselt maapinnast miiniväljale.
    Liikudes kukuvad kuskil maastikul nii kui nii ümber.)
   
  x) Robotil on korpuse küljes vähemalt üks aas,
    mille kaudu robotit kraana külge riputada saab.
    
    (Umbes nagu kassipoegi saab turjast haarates "riputada".
    Roboti korral võib kraanaks olla ka helikopteri vints,
    millega robot miiniväljale kukutatakse. See
    aas võib olla ka tavaline väike auk, kust roboti
    massi välja kannatava trossi läbi saab panna.)
    
  x) Roboti kogu-maksumus tootmisel ei tohi ületada 500€.
    Võistlusele kvalifitseerumiseks tuleb ette näidata
    kas kulutšekid või vastavate internetipoodide
    vastavad tooteleheküljed, kus on välja toodud
    järgnevate komponentide maksumused:

      xx) Pea-arvuti või pea-arvutite komplekt.
        (2019. seisuga tõenäoliselt 
        midagi Raspberry_Pi laadset või
        mõni mobiiltelefon.)
      
      xx) Kui robot kasutab mobiilsidevõrku või
        muid kommunikatsioonivahendeid, siis 
        need vahendid, juhul kui tegu pole
        pea-arvutisse integreeritud kommunikatsioonivahenditega.
        (Näiteks WiFi on Raspberry_Pi laadsetesse arvutitesse, 
        sõltuvalt mudelist, tihtilugu juba integreeritud,
        kuid GSM-kaardid ei pruugi olla.)
        
      xx) Roboti mootorite, mehaanika, maksumus.
        Ise koostades kulumaterjali hind ja 
        vaid tootmisele, mitte eksperimenteerimisele, 
        kulunud töötunnid. Kuluarvestuses arvestada 1 töötunni
        maksumuseks 2019. aasta seisuga 60€. 
        
        (60€ põhjusel, et tootmisse minnes on 
        inflatsioon nii kui nii rahalist hinda tõstnud
        ja eritellimustööde korral ei pruugi
        konkurents olla nii hea, et päris
        tavalise töölise tunnihinnaga sellist tööd tellida saaks.)
        
      xx) Kui robot kasutab positsioneerimisseadmeid
        (GPS, Galileo, jne.), siis nende maksumus,
        välja arvatud juhul kui need on juba mõnda
        pea-arvutisse integreeritud.
        
        (Kui arvutina kasutatakse mobiiltelefoni, 
        siis sinna võib GPS-vastuvõtja juba
        sisse integreeritud olla, kuid Raspberry_Pi
        laadsete arvutite korral võib lisaseadet vaja minna.)
        
      xx) Roboti energiasalvestussüsteemid.
        (Aku, kütusemahutid, keemilised vedelkütuse
        elektriks moondamise elemendid, kütusepumbad, jne.)
      
      xx) Roboti andurid, välja arvatud pea-arvutisse
        integreeritud andurid, mehaanilised lülitid, 
        keelreleed/herkonreleed, termotakistid,
        diskreetsete fotokomponentide põhised andurid.
        
        (Mobiiltelefonis olemasolevat pole mõtet
        loetleda. Muus osas jätta odav pudi-padi nimekirja
        infomüraks panemata. Nimekirja lisada kallimad ajsad 
        nagu eraldi olevad kaamerad, lidarid, radarid, jne.)
               
  x) Roboti kogu tarkvara peab olema avatud tarkvara.
  
  x) Roboti tarkvaraarendust peab saama läbi viia
    Linux'i operatsioonisüsteemil.
    
    (Algselt oli soov vältida konkreetse operatsioonisüsteemi
    nimetamist, sest avatud tarkvara põhiseid
    operatsioonisüsteeme on teisigi, aga Linux on 
    see, millel 2019. aasta seisuga avatud
    tarkvara põhistest operatsioonisüsteemidest
    näib kõige parem riistvaratugi olevat ja kui
    on soov, et tolle roboti tarkvara saaks võimalikult
    lihtsa vaevaga arendada, siis on hea, kui
    võimalikult paljud huvilised saaks seda teha just
    neil olemasoleva riistvaraga. Windowsi nõudest 
    on loobutud peamiselt Windowsi failisüsteemi
    probleemide tõttu, mis eksisteerivad ka 
    Windows 10 Professional'il:
    
      https://www.youtube.com/watch?v=ha7dAzKLSew
    
    Windows 10 Professional omab täiesti Microsoft'i
    poolt toetatult Linux'i kasutajaruumi kihti, 
    üldnimetusega "Windows Subsystem for Linux", 
    
      https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/faq
    
    mistõttu Windowsi kasutajatel on tegelikult
    Linuxi kasutajaruumi kasutamise võimalus olemas, aga 
    paraku seda vaid konsoolilt ja eripäraga, 
    et Linux'i vaatest Windowsi failisüsteemi
    üle /mnt/c pääseb, aga Windowsi vaatest
    Linuxi failisüsteemi ei pääse.
    Linux'i vaates on failisüsteem WSL korral
    täiesti korralik, eelnevalt viidatud
    videos demonstreeitud puudusteta.)
    
  x) Robot peab suutma liikuda 50cm kõrguse heinaga heinamaal,
    kus võib olla maapinna ebatasasusi, sealhulgas 20cm sügavusi
    autoratta-rööpaid.
    
    (Võibolla klassikaline ratastel sõitmine
    polegi see viis, kuidas sellises keskkonnas
    liigelda tuleb. Võibolla sobib midagi roomikute, teo
    ja mao vahepealset heina vahelt läbi roomamiseks
    palju paremini, viisil, et roboti nina on
    terav nagu Titanic'ul vee eest ära lükkamise nina oli.
    Arvestada tasub, et robot võib sedasi "ninapidi" 
    sattuda ka suure hobusesitahunniku otsa, kuhu ta
    ei tohi kinni jääda. Vedel lehmasitt karjamaal võib
    andureid määrides samuti probleemiks osutuda. 
    Hügieeniga tegeleb autonoomse roboti operaator pärast
    robotite "baasi" naasmist survepesuri abil, juhul
    kui neile pole "baasi" ehitatud mõnda autopesula sarnast
    seadet, kust robotid survepesurite jugade vahelt
    ise "läbi roomavad" või sõidavad.)

  x) Roboti mass ei või ületada 100kg.
  
    (100kg on ligikaudu ühe inimese mass.)
    
  x) Roboti ladustamisruumala ei või olla
    suurem kui 1 m^3. 
    
    (Roboti kukutamisvalmis-oleku ning ka 
    tööoleku ruumalad võivad suuremad olla.)
    
  x) Robot peab suutma ladustamisolekust tööolekusse 
    minna autonoomselt.
    
    (Ei mingit manuaalset lahti-pakkimist ega 
    kokku kruvimist ega kastidesse pakkimist.
    Seoses kukkumiskindlusega ja seoses veekindlusega
    peab robot nii kui nii tavalisele ladustamisele
    hästi vastu pidama.)


Viiteid

Navigatsioonisüsteem (GPS, GLONASS, Galileo, jne.)


Tsitaat aadressilt

https://www.gps.gov/systems/gps/performance/accuracy/ :

  ---tsitaadi--algus---
  High-end users boost GPS accuracy 
  with dual-frequency receivers and/or 
  augmentation systems. These can enable 
  real-time positioning within a 
  few centimeters, and long-term 
  measurements at the millimeter level.
  ---tsitaadi--lõpp----