Psühholoogia

From mmmv_kos
Jump to: navigation, search


Stress

brainrules.net andmetel peavad olema sama-aegselt täidetud järgnevad 3 kriteeriumit:

  • Sündmus X peab olema erutav, inimesele korda minev, adrenaliini eritumist esile kutsuv.
  • Sündmus X peab olema ebameeldiv, vastumeelne.
  • Inimene X peab tajuma/arvama, et tal puudub sündmuse X üle kontroll.


Depressioon

Isikliku hüpoteesi ja tähelepanekute kohaselt:

  • Ei oma tähtsust, kas inimene näeb oma elu hästi või halvasti minevana.
  • Inimesel PUUDUVAD OSKUSED olukorrast, kus ta asub, tema enda nägemuse järgi meeldivamasse olukorda pääsemiseks. Oskuste puudumise indikaatoriks on olukorda muutvate valikute mitte-nägemine stiilis, et kui tuld süüdata ei oska, siis lõkke tegemist valikutes ei eksisteeri.


Vastumeetmeid

Minu subjektiivsete tähelepanekute kohaselt: konsulteerida teiste inimestega ja uurida, kuidas nemad sarnase probleemi lahendanud on (KUI nad seda üldse lahendanud on) ja siis kohaldada õpitut enda olukorraga. Kui nad sarnast probleemi iial lahendanud ei ole, siis rakendada probleemile lahenduse leidmiseks samu meetodeid, mida füüsikud ja matemaatikud oma töös rakendavad.


Üks võimalik suhtumisviis: elus polegi absoluutselt ühtegi lõbusat asja. On vaid vajadused ning nende vajaduste täitmiseks tehtav töö on ainuke põhjus, miks pärast ärkamist voodist väljuda, ükskõik kui halvasti nende vajaduste täitmiseks tehtav töö edeneb (ning teemaga seonduvast mustast huumorist saan vaid mina ise aru, a la teistele ei ütle mu isiklikud tähelepanekud absoluutselt midagi, et mitte öelda, nad peavad mind üdini negativistlikuks inimeseks, kelle siirast arvamust peavad nad de facto lausa jäledaks, sest mu siirad arvamused ongi mõnusalt negativistlikud ja neile talumatult ajakohase musta huumoriga).


Neuroloogiaga seonduvat

Inimestel pidavat ülimalt stressirohketes olukordades tekkima lühi-ajaline mälukaotus põhjusel, et nende kemikaalide varud, mis aju vastavat piirkonda adrenaliini eest kaitsevad, adrenaliini lokaalselt neutraliseerivad, ammenduvad, saavad otsa. Vastavad adrenaliini lokaalselt neutraliseerivad kemikaalid pidavat kõige intensiivsemalt sünteesitama kestvus-spordialade soorituste vältel. Lillkapsas pidavat sisaldama suhteliselt suures konsentratsioonis adrenaliini neutraliseerivate kemikaalide sünteesi lähte-kemikaale.

Põhjus, miks kaua järjest ärkvel olles silmad lohku lähevad ja muidu närune välimus tekib, pidavat seisnema mingite adrenaliiniga samasse klassi kuuluvate kemikaalide akumuleerumises. Neid, adrenaliini-laadseid, kemikaale neutraliseerivate kemikaalide süntees pidavat olema neuroloogiline ja käivitatama magades.

Adrenaliini-laadsed kemikaalid nõrgestavad immuun-süsteemi.

Isiklik tähelepanek: palju lillkapsast süües on võimalik füüsiliselt suht hea välja näha isegi kaua magamata olles. Väga kaua magamata olles hakkavad tekkima väikesed lühimälu-häired ning hakkavad tekkima vistrikud.

Hüpotees: lillkapsas peaks olema ideaalne õhtusöök, sest ta võiks aidata kiiremas korras neutraliseerida päeva jooksul akumuleerunud adrenaliini-laadseid ühendeid ning ei ole ka õhtusöögi kohta liialt energiarikas. Vistrike teke võib olla seotud immuunsüsteemi nõrgenemisega ning immuunsüsteemi nõrgenemine ning lühi-mälu-häired võivad olla tingitud pika-ajalisest magamatusest tulenevast akumuleerunud adrenaliini-sarnastest ühenditest.