QEMU

From mmmv_kos
Jump to: navigation, search

Operatsioonisüsteemid : Virtualiseerimine : bochs


QEMU simuleerib kogu arvutisüsteemi, nagu bochs, kuid ta on hästi optimeeritud ja kui simuleeritava arvuti CPU üldarhitektuur ühildub QEMU't jooksutava riistvara CPU üldarhitektuuriga, siis kasutatakse, sõltuvalt CPUst, ka CPU virtualiseerimis-riistvara.


Jäljendite käivitamine

Mõned näited:

nice -n10 qemu-system-x86_64 -m 512 -cdrom hurd-live-install-1273300101.iso

nice -n10 qemu-kvm -m 512M -drive cache=writeback,file=($echo debian-hurd-*.img)


Käivitusskripti näide:

#!/usr/bin/env bash
# Initial author: Martin.Vahi@softf1.com
# This script is in public domain.
# Parts of this script have been copy-pasted from various places onthe WWW.
#==========================================================================
S_FN_IMAGE_FILE_NAME="mmmv_mcufilesystem_testing_ground_Debian_Hurd_i386.img"
# nice -n10 qemu-kvm -m 300M \
nice -n10 qemu-system-i386 -m 300M \
     -net user,hostfwd=tcp:127.0.0.1:2222-:22 -net nic \
     -drive cache=writeback,file=$S_FN_IMAGE_FILE_NAME

#==========================================================================


VirtualBox virtuaal-seadmete käivitamine

Tavalised VirtualBox'i kõvakettajäljendid on QEMU poolt otse käivitatavad.

nice -n10 qemu-system-x86_64 -m 512 -drive format=vdi,file=GNU_Hurd_2013_07.vdi

Kui see ei toimi, siis tasub proovida VirtualBox formaadis virtuaalseadme kõvakettajäljendi konverteerimist QEMU virtuaalseadme kõvakettajäljendiks käsuga:

# HOIATUS: raw-formaadis jäljend võtab vähemalt sama palju ruumi
# kui VirtualBox'i kõvakettajäljend oma virtuaalseks suuruseks deklareerib.
qemu-img convert -f vdi -O raw \
    Virtualbox_vdi_formaadis_k8vakettaj2ljendi_rada ./qemu_k8vakettaj2ljend.raw