Rakendustarkvara : Unison

From mmmv_kos
Jump to: navigation, search

Rakendustarkvara : Võrk

Kodulehekülg


Unison on üle ebatöökindla võrguühenduse SSH kaudu suurte failide üles laadimise BitTorrenti analoog, võimaldades ühenduse katkedes üleslaadimist pooleli jäänud kohast jätkata.


Ehitamine

Installida ära ocaml ja make/gmake ning ecmacs(vajalik etags'i jaoks).

# FreeBSD korral tuleb make asemel kasutada gmake'i.
export CTAGS=""
unset CTAGS # kuidas just kuskil
cd <koodikataloog>
nice -n20 make UISTYLE=text STATIC=true NATIVE=true

Kui hästi läheb, siis tekib selle peale staatiline binaar.


etags on puudu

Väidetavalt(arhiivkoopia) on lahenduseks emacs'i installimine.


Kasutamine

Ametlike väidete põhjal peab klientarvutis ja serveril täpselt sama Unisoni versioon jooksma, kuid praktikas võivad versioonid ka natuke erinevad olla.

unison huge_file.blob ssh://username@remotehostname/huge_file.blob