Riistvara : Raspberry Pi

From mmmv_kos
Revision as of 02:16, 14 February 2020 by Martinvahi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


raspberrypi.org yeint.ee


Ettevaatust eeldavaid asjaolusid

Vilestsa toitebloki korral tekivad mälukaardikirjutus-vead ja mälukaardi sisu korrupeerub.


GPIO

Juhend ja selle arhiivkoopia.


Konkurendid


Raspberry_Pi-laadsete arvutite loetelu: boardb/boarddb/board-db/hackerboards.com.


Vaid sard-Linuxit jooksutada suutev riistvara