Riistvara : Tootmine : Eesti elekroonikakomponentide tootjad

From mmmv_kos
Jump to: navigation, search

Riistvara

  • elcogen kütuse-elemendid, mis toimivad ~800C ja 5000Pa õhu-voolurõhu juures. Nii väljundisse kui ka sisendisse lisandub õhurõhk.
  • Skeleton Technologies superkondensaatorid Tartu keemikutelt.