Võrk

From mmmv_kos
Revision as of 04:18, 20 February 2013 by Martinvahi (talk | contribs) (Created page with " * veebimajutus.ee == IPv4 == V8rgumask: See 11111veelyhtesid0v8ibollaveelnulleV8rguaadress (Network Address): AND(IPaadress,V8rgumask)V8rguaadress on normaliseeritud IP...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

IPv4

V8rgumask: See 11111veelyhtesid0v8ibollaveelnulleV8rguaadress (Network Address): AND(IPaadress,V8rgumask)V8rguaadress on normaliseeritud IP-aadressi kuju v8rdlemaks,kas pakett tuleb saata lyysile (Gateway) edastamiseks v8ion tegu sisev8rku kuuluva IP-aadressiga, mille korral piisabselle saatmisest otse sihtkoha-IP-aadressile.Lyys ei asu standardsel IP-aadressil, v8rgu-aadressil,vaid lyysi IP-aadress sisev8rgus tuleb igale sisev8rgusolevale seadmele eralid seadistustes ette 8elda. Eri seadmetelsamas alamv8rgus v8ivad olla erinevad lyysid.Ringh22lingu aadress(broadcast address) on alamv8rgu k8rgeim IP-aadress.Network Address Translation (NAT)J2ttes UDP vaatluse alt v2lja, siis TCP yhenduste korralluuakse 2 masina vahel kahesuunaline yhendus viisil, et kummalgimasinal on avatud 1 port ja avatud on "voog", kuhu saab kirjutadaja kust saab kohale j8udnut lugeda.NAT'i korral teeb ruuter omale 2-suunalise paisktabeli, kus paari pannakse:paariline 1: concat(<sisev8rgu IP-aadress>,":",<sisev8rgu masina port>)paariline 2: concat(<ruuteri avalik IP-aadress>,":",<ruuteri port>)Erinevaid sisev8rgu IP-aadresse, millelt l2hevad, n2iteks HTTP-p2ringud,samale v2lisv8rgu IP-aadressile ja samasse porti, eristatakseruuteris