Võrk : LDAP

From mmmv_kos
Jump to: navigation, search

Võrk

LDAP on lühend fraasist "Lightweight Directory Access Protocol"


ldapsearch

Natukene redigeeritud versioon reast, mis pärineb Meelis Roos'i juhendist:

ldapsearch -h ldap.sk.ee -x -b "c=EE" CN="VAHI,MARTIN,38108050020"


11. Dekodeerige sertifikaadi info tekstikujule:

base64 -d < fail.txt | openssl x509 -inform der -text