Võrk : Tor

From mmmv_kos
Jump to: navigation, search

Tor

Kompileerimine

Kompileerimisel on ülioluline värske OpenSSL-teegi kättesaadavus. See tuleb configure-skriptile eraldi ette anda:

--with-openssl-dir=blabla


Käivitamine

Eraldi konfifailiga käivitamine

tor -f konfifailirada

Värske OpenSSL-teek peab olema LD_LIBRARY_PATH ja PATH kaudu kättesaadav.


torsocks

Kompileerimine

git clone --recursive https://git.torproject.org/torsocks.git

seejärel tõmmata tööle skript 
autogen.sh
Sealt edasi läheb configure-make-make-istall


Käivitamine

Tor deemon peab kõigepealt eraldi operatsioonisüsteemi protsessina jooksma ja torsocks programm ühendub jooksva tor deemoniga. Tor-deemoni ja torsocks'i publitseerimis-kuupäevad pevad olema "piisavalt lähestikku", sest vastupidisel juhul torsocks ei suuda tor-deemoniga ühendust luua.